เกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติบางส่วนของเรา

2018

รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม กระเบื้องหลังคาลอนคู่ทีพีไอ ประจำปี 2561
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ณ พัทยา, ประเทศไทย

2015

Diamond Jubilee Award
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ณ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2009

ตัวแทนจำหน่ายยอดขายสูงสุด (ภาคใต้) ประจำปี 2552
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ณ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2006

ตัวแทนจำหน่ายยอดขายสูงสุด 2549
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ณ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย